Intranet – perfekt til internt brug

Værd at vide om intranettet

Det er vigtigt, både på en arbejdsplads og i en virksomhed, at kunne kommunikere konstruktivt og brugbart mellem kollegaer. God kommunikation er vigtigt for, at en virksomhed kan effektiviseres. Et intranet er en perfekt måde internt af dele informationer og oplysninger. Intranettet er eksempelvis et alternativ til kommunikation via mails, der hurtigt bliver uoverskuelige og gør, at nogle oplysninger går tabt. På et intranet er det let overskueligt og brugervenligt. Desuden giver et intranet også mulighed for forummer, hvor medarbejderne selv kan komme til orde.

 

Intranettet er porten til god kommunikation

Alle inden for en virksomhed kan mødes på intranettet. Der er derfor mulighed for kommunikation både mellem ledelse og medarbejderne. Desuden er et intranet tilgængeligt via internettet, og intranettet kan derfor bruges både på arbejdspladsen, på farten og hjemme. Der giver eksempelvis mulighed for løbende opdateringer fra medarbejdere, uanset hvor de befinder sig, og sygemelding.

De fleste intranet giver mulighed for overskuelighed. Det er en platform fyldt med informationer og oplysninger, men som er organiseret, så de let kan findes. Gennemskuelighed og brugervenlighed er nøgleord for et intranet med let og brugbar kommunikation. Ved mange intranet er det muligt at få melding direkte, når der er informationer, som er specifikt henvendt til dig. Det er endnu en faktor, der gør det lettere at overskue. Nogle informationer er muligvis ikke henvendt til alle, og så er det kun en gruppe, der får oplysningerne herom.

 

En virksomhed med større viden

Intranettet giver mulighed for at skabe en mere effektiv virksomhed. Det åbne forum, hvor alle medarbejdere kan komme til orde, skaber vidensdeling. Jo større viden, der er i omløb i en virksomhed, jo større er mulighed for effektivisering. Det gør en virksomhed konkurrencemæssig dygtig at have medarbejdere, der deler deres erfaringer og viden, og som samtidig føler sig hørt. Et intranet med et brugbart forum til udveksling af viden og meninger, giver netop den oplevelse.

Endnu et plus ved et intranet er, at det ofte er en sikker platform. En intranet består af nogle krypterede links, eftersom et intranet ofte indeholder personlige og følsomme oplysninger. Det giver en tryghed og en sikkerhed i forhold til cyberangreb mod virksomheden.

Et intranet er en perfekt løsning på, hvordan en virksomhed lettest får konstruktiv, sikker og overskuelig dialog internt. Med mulighed for at dele oplysninger og informationer hurtigt og tidsbesparende på en platform, hvor alle i virksomheden får den nødvendige information, sikrer man intern kommunikation, der kan hjælpe med at effektivisere virksomheden.

Cloud Hosting

Dit virtuelle datacenter

I dag vælger flere og flere virksomheder at benytte sig af Cloud Hosting. Det er med god grund – med denne type hosting får din virksomhed et virtuelt datacenter, der giver langt mere fleksibilitet, skalérbarhed og flere muligheder end førhen.

Desuden giver Cloud Hosting din virksomhed mulighed for at fokusere på dét i er gode til, i stedet for at bruge for mange ressourcer og tid på arbejde med IT og data.

En besparelse for dit firma

For det første er der ofte penge at spare, når man vælger Cloud Hosting. De fleste udbydere tilbyder, at din virksomhed kun betaler for det, i rent faktisk forbruger. Afregningen er månedlig og sletter i en server, betales der kun for den periode, serveren har været i brug.

Der er både firmaer der hoster fra Danmark og fra udlandet, men begge løsninger kan i de fleste tilfælde konkurrere med de IT driftsformer. Derudover undgår din virksomhed i de fleste tilfælde uforudsete udgifter ved IT driften.

Hvis din virksomhed vælger at benytte sig af Cloud Hosting, betyder det i mange tilfælde, at der sidder en række af konsulenter og eksperter til rådighed, der kan hjælpe med eventuelle problemer. Det betyder, at der er bred mulighed for at få hjælp, fremfor blot at arbejde med få faste medarbejdere, der kan være optaget af sygdom eller kurser.

En løsning med større fleksibilitet

Med en Cloud Hosting-løsning sikrer du dig, at din virksomhed fokuserer på forretning fremfor IT drift. Det betyder, at din virksomhed har større mulighed for at blive konkurrencedygtig, da din virksomhed ikke skal spilde ressourcer på de områder, som eksperter kan tage sig af til en bedre pris.

Hosting i skyen er en skalérbar løsning, der sikrer fleksibilitet. Øget fleksibilitet sikrer din virksomhed ikke at falde bag ud, når arbejdsopgaverne pludseligt forøges. Fleksibilitet sikrer din virksomhed innovation og dermed at være længst fremme i skoene.

Færre begrænsninger, flere muligheder

Cloud Hosting betyder at din virksomheds data gemmes i ’skyen’. Det betyder, at geografi ikke længere er en begrænsning for din virksomheds medarbejderes arbejde. Selv på farten kan der opnås adgang til din virksomheders data, programmer osv.

Mange udbydere tilbyder overvågning af eksperter og teknikere, hvilket sikrer din virksomhed langt større sikkerhed og færre bekymringer.

Der er altså mange fordele ved at vælge en Cloud Hosting-løsning. Hvis din virksomhed ønsker innovation, fleksibilitet, større sikkerhed og en billigere løsning, kan et virtuelt datacenter være den perfekte løsning.

IT outsourcing – hvorfor

Flere og flere virksomheder vælger i dag at outsource IT til virksomheder, der tilbyder at gøre arbejdet med IT-delen langt lettere.

Sikkerhed, besparelser, færre bekymringer og nye opdateringer er kun nogle af de vigtigste punkter på den lange liste over fordele ved IT outsourcing.

Hvorfor outsource IT-delen?

Lettere arbejdsdag og forhøjet sikkerhed

Først og fremmest gør det arbejdsdagen lettere, når en virksomheds IT-del er outsourcet. Når der ikke skal bruges meget tid og mange ressourcer på IT, er der mulighed for at beskæftige sig med virksomhedens hovedfokus i stedet. Der er ingen tvivl om, at det er lettere for en virksomhed at outsource.

Et team af eksperter overvåger ved de fleste udbydere systemet 24/7. Virksomheden, der tilbyder outsourcing af IT, sørger for nødvendige opdateringer og vedligeholdelser. Det betyder, at din virksomhed ikke behøver beskæftige sig med det.

En anden fordel ved IT-outsourcing er sikkerheden. Med outsourcing kommer i de fleste tilfælde daglig backup af IT-systemet og scanning af vira. Det sikrer, at der er så få komplikationer som overhovedet muligt.

Når IT bliver outsourcet, er det kyndige hænder, der varetager de sikkerhedsmæssige spørgsmål.
Outsourcingvirksomhederne er forberedt på ulykker. I tilfælde af strømsvigt er der nødstrømsgeneratorer, der gør, at oplysninger ikke går tabt. I tilfælde af brand har de fleste virksomheder, der tilbyder outsourcing, grundige muligheder for hurtig slukning, så skaden bliver minimeret.

Backup betyder, at der hurtigt er mulighed for genoprettelse, hvis systemet crasher. Kort sagt er virksomhederne, der udbyder outsourcing, forberedt på langt de fleste problemer. Det betyder, at de IT-ansvarlige i din virksomhed skal bekymre sig langt mindre, da virksomhedens IT er i ansvarlige hænder.

Effektivitet og besparelser ved outsourcing

Der er ofte besparelser af finde, når det kommer til outsourcing af IT. Virksomheder, der tilbyder outsourcing, er opdateret med den nyeste software og hardware, hvilket betyder, at din virksomhed ikke skal bekymre sig om det.

Ofte betyder arbejde med IT, at der pludseligt er uforudsete udgifter og mange overvejelser omkring at skaffe virksomheden ny hardware eller softwareopdateringer. Ved IT outsourcing betaler din virksomhed et månedligt beløb, og slipper dermed for uforudsete udgifter ved IT.

IT outsourcing betyder de nyeste funktioner og opdateringer, så IT-delen af din virksomhed er så funktionsdygtigt som muligt. Alt i alt gør det din virksomhed langt mere effektiv, når der ikke skal bruges unødvendig tid på bekymringer, udgifter, backup, opdateringer og overvejelser. Din virksomhed kan fokusere på det i beskæftiger jer med, og lade en outsourcingsvirksomhed stå for IT-delen. De mange fordele giver den bedste, sikreste og billigste løsning i langt de fleste tilfælde.

Find ud af om IT-outsourcing er noget for jer.

Hvad er en IT-strategi?

En IT-strategi lyder måske som en kompleks størrelse, men det er faktisk en helt simpel idé. Kort sagt handler det om, at din virksomhed eller organisation, mere eller mindre eksplicit, bestemmer sig for nogle retningslinjer vedrørende IT.

Det er tydeligvis en ekstremt generel beskrivelse, og der kan ligge mange forskellige ting i dette. F.eks. kan dele af en strategi være regler for indkøb af ny teknologi, retningslinjer i forhold til medarbejdernes brug af teknologi osv.

Hvorfor have en IT-strategi?

Fælles for alle IT-strategier er, at de essentielt set udspringer af den kæmpemæssige teknologiske udvikling, vi har oplevet de seneste mange år, hvilket også har haft en enorm betydning for, hvordan forretninger drives.

Virksomheder har indset hvor central en rolle teknologien spiller for dem, og derfor har de set sig nødsaget til at være strømline og målrette den interne tilgang til den.

Men hvorfor egentligt?

Det overordnede mål med en IT-strategi er, som med de fleste andre forretningstiltag, naturligvis i sidste ende virksomhedens sundhed – altså at øge omsætning og vækst. En klar strategi for IT kan hjælpe dette på vej.

F.eks. kan virksomheden vælge at benytte en ensartet teknologi-standard (f.eks. én type computer) som gør data-baseret kommunikation mere gnidningsfri internt i virksomheden, eller strategien kan beskrive opkvalificering af medarbejdernes IT-kundskaber — f.eks. gennem kurser.

Hvem laver en IT-strategi, og hvordan ser den ud?

Typisk vil du have virksomhedens ledelse med under formuleringen af en IT-strategi. Da teknologien er blevet så central en størrelse for moderne virksomheder, kan en strategi på området have ret så stor betydning for en forretnings overordnede sundhed.

Derfor spiller en virksomheds CTO ofte en afgørende rolle her. Naturligvis vil oplægget i øvrigt typisk komme fra folk i organisationen, som har forstand på netop IT, hvilket ofte betyder en eventuel IT-afdeling.

Ligesom den overordnede forretningsplan, bliver en IT-strategi ofte manifesteret konkret i et dokument. At have noget på skrift gør det nemmere at få spredt budskabet på tværs af organisationen, og så kan det naturligvis vise sig nyttigt i mange andre sammenhænge at have et fysisk produkt at referere til. I modsætning til hvad tilfældet ofte er med forretningsplanen, opdateres en IT-strategi dog ikke nødvendigvis årligt. En af grundene er, at der typisk indgår mere langsigtede elementer i sidstnævnte.

Kurser på højskole

Har du lyst til at tage kurser på højskole. Landets højskoler tilbyder dig en bred vifte af kurser inden for en lang række fagområder. Det kan være inden for kunst, sprog, musik, idræt og meget mere. Der er faktisk kun få grænser for, hvad du kan deltage i.

Den mest væsentlige opdeling imellem disse kurser på højskolerne er, om det er kortvarige eller længerevarende. De helt klassiske idræts-, gymnastik- og musikhøjskoler har ofte en længere varighed. Det kan være alt fra 8 uger til et helt år.

Officielt menes de længste højskoleophold dog at være på 40 uger, men det er hurtigt det meste af året, der vil gå med det. Som du nok sidder og tænker, vil det jo ikke være kendetegnende for et helt almindeligt kursus – i normal forstand. De er ofte hurtigere overstået.

Du kan altså også vælge at deltage i mere kortvarige kurser på en højskole, for at dygtiggøre dig på et specifik område. Eller fordi du synes et emne er interessant. Her kan du finde alt fra sprog, til musik, litteratur og yogakurser. Der findes flere oversigter på nettet, hvor du mere specifikt kan se udvalget, hvornår de afholdes, hvad de koster etc.

Helt overordnet bør det ikke have den store betydning, om dit foretrukne kursus bliver afholdt på en højskole eller et andet sted. Det vigtige er, at du får fundet et godt kursus der vil forbedre dine kompetencer og kvalifikationer, hvis meningen er det skal styrke dit CV.

Tag kurser på højskole og dygtiggør dig

Man kan tage på kurser af mange årsager, men langt de fleste gør det for at styrke deres kompetencer og dygtiggøre sig. Det er den primære motivation hos de fleste danskere.

Og det er med god grund, for du kan forvente undervisere med særlig viden og erfaring på de fagområder og emner, der undervises i. Der er ofte et højt fagligt niveau på diverse højskoler. Selvom du altid selv bør vurdere mulighederne og de forskellige udbydere over for hinanden. Så du vælger det rigtige kursus.

Mulighed for nye relationer og networking

Alt efter hvilket kursus du deltager i, vil du have en god mulighed for at få skabt nye relationer og venner, med personer der har samme interesseområde som dig selv. Det er altid et sundt grundlag for et venskab.

Det kan endda være at du kan bruge kurset som en networking platform, hvor der kan findes nye samarbejdspartnere. Eller det kan være personer der kan hjælpe dig i gang, skaffe dig et job etc. Networking er et bredt område, men man kan få meget gavn af at møde og snakke med nye mennesker.

Klik her for at læse mere om forskellige kurser.

Guide: Find den rigtige arbejdsbeklædning

Når du skal finde arbejdsbeklædning, er der mange faktorer og elementer at overveje. Vi vil belyse alle de vigtigste i denne artikel, så du nemt kan finde det rette udstyr og tøj til firmaet.

På mange måder vil denne guide om arbejdsbeklædning minde om, hvis du skulle finde almindeligt tøj. Lige med den forskel, at du skal tage særlige hensyn til virksomhedens økonomi, de ansattes sikkerhed og beklædningens holdbarhed.

Vi har inddelt vores guide i 5 relative simple trin, der bør hjælp dig med at finde den rette arbejdsklædning, med de egenskaber og kvaliteter som I har behov for.

1. Hvad er dine behov?

Det første I skal have fundet frem til, er hvilke særlige behov I har. Skal der være sikkerhedsforanstaltninger og elementer, som arbejdsbeklædningen skal besidde. Det vil være tilfældet i en del brancher.

Tøjet skal være behageligt at bære og kunne holde til lidt af hvert. Faktisk stilles der ofte rigtig store krav til materialet. Det bør have en god slidstyrke, det skal være vindtæt, vandtæt og meget mere.

Få lavet en liste med must-have og good-to-have, så i får prioriteret de forskellige elementer. For jo flere ønsker I har, desto sværere eller dyrere kan det blive. Det kan derfor være nødvendigt at gå på kompromis.

2. Fastlæg budgettet

Det næste trin er at få fastlagt budgettet. Hvor mange penge har I til at købe arbejdsbeklædning for? Det kan være svært hvis det er første gang, men I bør ofte kende til prisniveauet og have et indtryk af, hvor i vil lægge. Når først der er budgetteret med en udgift til arbejdsbeklædning, bør i holde jer inden for denne.

3. Særlige egenskaber

Nu er de tilbage til de to prioritetslister. For de fleste virksomheder vil ønske at arbejdsbeklædningen har særlige egenskaber. Det kan være et specielt godt materiale, et vist antal lommer eller andre detaljer. Det kan sagtens være meget lavpraktiske egenskaber.

Så længe det kan give en bedre arbejdsdag for de ansatte og sikre en god effektivitet. For tømrere kan det være noget så simpelt som et vist antal lommer. Prøv at indtænke disse særlige egenskaber og behov.

4. Undersøg markedet

I bør nu have en god fornemmelse af hvilke behov og budget I har. Det er derfor tid til at gå i markedet, for at undersøge mulighederne nærmere. Det gør i ved at henvende jer hos en række leverandører, for at blive klogere på pris og valgmuligheder.

Hvordan I griber udvælgelsesprocessen an er helt op til Jer selv.

5. Vælg en leverandør

Sidst så skal have valgt en leverandør og her er der flere beslutningsparametre, der kan have betydning. Pris, kvalitet og omdømme er bare tre af de parametre, der kan indgå i overvejelserne.

Vi håber I kan få glæde af vores guide, næste gang i skal købe arbejdsbeklædning.

Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet er et udtryk for det månedlige beløb du har til forbrug, sjov og fornøjelser. Den helt gængse definition er din indkomst fratrukket dine faste omkostninger. Dine regninger til husleje, el, vand, varme, telefon, internet, licens etc.

Man kan så argumentere for at et område som mad bør indgå i dine udregninger, da det ligeledes er en “fast” omkostning hver måned. Hvem kan leve uden at spise? Selvom det eksakte beløb til mad vil variere.

Rådighedsbeløbet er et vigtigt parameter når du skal vurdere din økonomi og låne penge. Det er nemlig et udtryk for hvor mange penge du kan undvære om måneden. Endnu et godt argument for at inkludere mad, når du fratrækker dine faste omkostninger. For maden kan ikke undværes!

Har du fx. et rådighedsbeløb på 3.000 kr. om måneden, så er det pengene der skal række til byture, biografen, middage og lignende. De ekstra fornøjelser som man godt kan undvære.

For låneudbydernes vedkommende vil de have meget fokus på dit rådighedsbeløb. For hvis du har 3.000 kr. til rådighed, vil det jo være beløbet på de afdrag du kan betale og ikke en krone mere.

Beregn rådighedsbeløb og få overblik over økonomien

De fleste danskere kender slet ikke deres rådighedsbeløb, selvom det bør være nemt at udregne. Kender du dit? Hvis ikke bør du lave et regneark, hvor du indskriver indtægter og faste udgifter. Husk at medregne det hele, også forsikringer og diverse abonnementer.

Når indkomst er fratrukket dine omkostninger får du et indtryk af hvor meget du har at gøre med hver måned. Vi anbefaler du inkludere et madbeløb under dine faste omkostninger. Det kunne fx. være 3.000 kr. pr. mand.

Disse udregninger vil hurtigt give dig et overblik over din privatøkonomi og være en øjenåbner på mange områder. Er du fx. ryger med et rådighedsbeløb på 2.500 kr., så skal du jo huske at udregne hvad smøgerne koster dig om måneden. Du vil hurtigt opdagere at du ender på et MEGET lille rådighedsbeløb.

Du bør lave disse beregninger for at blive klogere, få overblik og ikke mindst indblik i hvor du kan eller bør spare penge. Har du en meget presset økonomi, kunne det være en idé at skære ned på smøgerne, stoppe dine abonnementer eller sælge bilen. Der er mange gode sparetips og råd du kan følge, for at styrke din privatøkonomi og hæve dit rådighedsbeløb.

Men start med at beregne dit rådighedsbeløb og få overblik, så er det altid nemmere at tage beslutninger ud fra dette.

CNC uddannelsen

CNC uddannelsen er ikke det mest udbredte valg hos danske unge, hvilket i høj grad skyldes den nicheprægede retning. Selvom adgangskravet kun er en afsluttet folkeskole, er det de færreste der tænker i denne retning, medmindre de bliver anbefalet af familie eller bekendte.

Har du en stor interesse for metal og arbejdet med hårde materialer, vil CNC-uddannelsen være den helt rigtige for dig. Det er nemlig hvad du kommer til at arbejde med i 80-90 % af tiden.

Uddannelsen og arbejdet kommer hurtigt til at fremstå hårdt og som meget slid, men det er ikke tilfældet. Der er nemlig maskiner som gør arbejdet for dig, så du skal ‘blot’ lære at programmere disse, til at bearbejde materialet efter dine ønsker.

Det kan være via drejebænke, fræsere eller boringer. Der er flere forskellige muligheder og det afhænger af hvilket slutresultat du ønsker. CNC uddannelsen er tæt forbundet med arbejdet som ingeniør, så hvis du interesser dig for dette, vil det helt sikkert være en oplagt mulighed.

Værd at vide om CNC teknikuddannelsen
Det er altid godt at være bevidst om hvad man går ind til, inden man vælger uddannelse. Det kan trods alt være et valg der påvirker de næste 30-40 år af dit liv.

Vi har derfor fundet de mest centrale og betydningsfulde fakta frem, så du ved om CNC arbejdet er noget for dig:

  • Varighed: 2,5 år for CNC teknikere (1,5 år for assistenter)
  • Adgangskrav: Folkeskole eller lignende
  • SU og løn: Du kan få SU og elevløn
  • Uddannelsesforløb: Grundforløb, praktisk og skoleperiode (over halvdelen er praktik)
  • Hvad lærer jeg?: Du lærer at bearbejde metal via computerstyring og maskiner

De oplagte arbejdspladser
De fleste unge er så fornuftige, at de allerede har set frem i tiden, inden de træffer et uddannelsesvalg. Det er jo centralt hvad man kan ende med at blive og ikke mindst, på hvilke arbejdspladser man kan havne.
De mest almindelige som CNC-tekniker er i produktionsvirksomheder der arbejder med metal.

Det være sig store danske virksomhed i metalindustrien eller i mindre maskinvirksomheder eller maskinfabrik. Du kommer med garanti til at arbejde med maskiner og produktion, uanset hvor du havner henne.

Konkrete eksempler på store danske virksomheder, kunne være Vestas eller FLS Smidt, der er i C20 indekset på Børsen. Hvis de ikke selv har brug for dine kompetencer, vil det ofte være tilfældet hos deres underleverandører.

Byg nyt sommerhus

Den danske sommer er meget op og ned, men mange danskere elsker at tage i sommerhus for at slappe af og nyde livet. Der er intet som ren sommerhushygge på terrassen eller på badestranden med familien.

Savner du et nyt sommerhus, er der gode grunde til at overveje et nybyggeri. Den grundlæggende overvejelse er altid, om man skal bygge nyt sommerhus, eller købe et eksisterende.

Der er fordele ved begge dele, men hvis du vil have det helt som du ønsker, skal det bygges op fra bunden. Dertil kommer muligheden for at vælge præcis den grund som appellerer til dine behov og den udsigt over vandet, som alle danskere vel efterspørger.

Nu er det ikke altid muligt at få sin vilje og derfor kan et alternativ være, at købe et gammelt sommerhus, hvorefter det rives ned og bygges op igen. Valget er dit, men du bør altid sikre dig at grunden ligger et attraktivt sted.

Find grunden til dit nyt sommerhus

Når du skal finde grunden til et nyt sommerhus, bør du gøre dig umage, for det er det eneste du aldrig kan ændre efterfølgende. Du vil altid kunne udskifte vinduerne, ændre farven på væggene, eller rive en væg ned. Men beliggenheden er som den er.

Du bør derfor være meget kritisk og omhyggelig når du vælger grunden til dit sommerhusbyggeri. Vær ikke bange for at investere lidt ekstra for den fede grund, i naturskønne omgivelser, eller med kort vej ned til stranden.

Det kan virke som en ubetydelig detalje i starten, men når du har boet der i 3 år og har investeret 2 millioner i huset, vil du fortryde.

Den vigtigste anbefaling når du skal finde grunden til dit sommerhus er derfor, at du skal gå efter den bedst mulige beliggenhed. En af de store fordele ved at bygge nyt sommerhus er jo netop, at du ikke er tvunget til at overveje boligens nuværende forfatning.

Du kan ene og alene tænke over hvor det ville være lækkert at placere familiens sommerhus, som kan være til glæde i mange år fremover.

Køb en grund eller byg på din eksisterende

Når du skal bygge nyt sommerhus har du overordnet set to muligheder. Du kan bygge på en tom grund, eller vælge at rive det eksisterende hus ned. I visse tilfælde kan en stor renovering være en mulighed.

Hvad du bør vælge afhænger udelukkende af dit budget, området og hvilke behov du har. Det er klart, at projektet skal hænge sammen for dig og familien.

Uanset hvad du vælger er det bare vigtigt at pointere, beliggenheden er en meget vigtig faktor.

Whiteboards til virksomheder og skoler

Det er specielt i landets virksomheder og skoler, at man kan få stor glæde af whiteboards. De rummer mange fordele og gør det nemt for underviseren eller fremlæggeren, at vise sine pointer.

At whiteboards typisk er magnetiske giver ligeledes en mulighed for at hænge papirer op på tavlen, hvis man har grafer eller data der skal fremvises. De to største fordele ved whiteboards er, at man nemt kan rengøre dem og at de er rigtig fleksible. Det betyder at de hurtigt kan flyttes fra lokation til lokation.

Der er allerede mange skoler og virksomheder der benytter whiteboards til undervisning og møder, med god grund. Er du på udkig efter nye varianter, så har vi set nærmere på de forskellige muligheder i næste afsnit. Det kan give dig et indblik i hvad du bør vælge.

De mange former for whiteboards

Der er rigtig mange former for whiteboards og det betyder at alle behov kan blive imødekommet. De findes i forskellige størrelser, med forskellige funktioner og med/uden hjul.

De mange valgmuligheder gør, at du nemmere kan finde en variant der matcher virksomhedens eller skolens behov. Samtidig kan man vælge at have flere forskellige varianter, så man kan både kan have transportable whiteboards med hjul og mere fastgjorte boards i diverse lokaler.

Når man skal se på de mange former for boards, er det specielt på følgende modeller der er populære:

  • Whiteboard på hjul: Variant der specielt er anvendt til møder, da den er fleksibelt og muligt at køre rundt. En mobil løsning der kan være til gavn i mange situationer.
  • Mobile boards til under armen: De mest mobile varianter, er de små som du kan have under armen. Dem kan du have med dig overalt og det kan være et godt valg, hvis du har brug for det i flere forskellige lokaler/sammenhænge.
  • Confidential med hængslede tavler: De hængslede whiteboard med 2 ekstra tavler, betegnes ligeledes for confidential. Det gør de af den grund, at man kan lukke de to tavler sammen, så al indholdet bliver skjult. En diskret og meget praktisk løsning, da den kun fylder en tredjedel i lukket tilstand.
  • Whiteboards med keramisk emalje: Den sidste mulighed vi vil nævne, er varianterne med keramisk emalje. Det gør den nemlig ekstra nem at rengøre, hvilket er et stort behov hvis du bruger boardet tit.

Hvad der matcher Jeres behov er meget individuelt, men nu har du fået et indblik i de mange muligheder. Der er kort sagt noget for enhver, uanset om du foretrækker store ophængte whiteboards, eller de små og mere mobile varianter.